HU  |   RO  

Korunk 2006 Szeptember

Bevezető

A lapszám írásai a szubkultúrákról való gondolkodás újabb koncepcióit jelenítik meg. Miközben sajátos körülmények között működő társadalmak kultúráját mutatják be, átírják azokat a hagyományos szubkultúra-értelmezéseket, amelyek a szubkultúrák megjelenési helyzeteit csupán a lázadás, az ellenszegülés, a provokáció, a marginalizáltság kulturális szintjeihez, dekonstruktív társadalmi megnyilvánulásokhoz közelítették. Ezáltal előítélet-mentesen közelítik meg a kultúra azon szeleteit, amelyek a hivatalos beszédmódokban előítélettel átitatva jelennek meg.


A tanulmányok a BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, valamint a Kriza János Néprajzi Társaság által azonos témában, hasonló problémafelvetéssel szervezett konferencia révén közös inspirációs forrásból táplálkoznak. Témaválasztásukból, kérdésfeltevésükből, fogalomhasználatukból, elemzési módszereikből a társadalomműködés egy olyan kutatási iránya bontakozik ki, amely a „kultúra kultúráinak” újfajta határait, szerveződését keresi és értelmezi.


Lapszámunkat Jakab Albert Zsolt kolozsvári graffitiket ábrázoló fotóival illusztráltuk.


 


P. L.


Vissza az oldal tetejére | Folyóirat | Főoldal