HU  |   RO  

Korunk 2006 Július

Bevezető

Lapszámunk e havi szálai a posztmodern már születése óta vitatott, sokszor csak afféle divatjelenségnek kikiáltott, mégis meglepően szívósnak bizonyuló fogalma felett futnak össze, anélkül, hogy megpróbálnák teljes egészében lefedni azt. A terminus használatát problematizáló tanulmányok vezérfonala mellett, ami egy vezérfonal működésével kapcsolatos elvárásainkhoz képest eléggé fura módon éppen egy ilyesfajta koherens szövet lehetőségét kérdőjelezi meg, a domináns megközelítés irodalomelméletinek mondható, hiszen épp ez a közeg az, ahol a posztmodern amőba szemmel láthatólag a legjobban érzi magát.


Kellemes, hevített álmokat, jótékony eufóriát okoz-e, miközben a giccs és a fenséges, a populáris és az akadémikus közötti határokat áttörjük? Vagy parazita volna-e csupán, mely a szövegeken, hagyományokon, és legfőképpen a modernitáson élősködik, anélkül, hogy neki bármiféle önléte volna?


Poszt? Modern?


A klasszikusokat és moderneket olvasó posztmoderneket olvasó posztmodernek szövegeinek olvasása közben kiderülhet itt – ha nem is a válasz, legalább az, hogy mit tegyünk, ha esetleg robbanást észlelünk séta közben, és hogy miként űzzünk posztmodern módra kísérteteket.


R. L.


Vissza az oldal tetejére | Folyóirat | Főoldal