HU  |   RO  

Korunk 2005 Augusztus

Bevezető

A 2005. július 7-ei londoni terrortámadások után a társadalmi kommunikációban felerősödött a New York ellen elkövetett merényletek nyomán dominánssá váló diskurzus, amely a terrorizmus lényegét a kultúrák szembenállásából vezeti le. Az uralkodó közbeszéd a legáltalánosabb formában Kelet és Nyugat kulturális ellentéteként láttatja a terrorista merényleteket, amelyekben a nyugati értékekre alapozó európai identitásnak feszül neki a Kelet gyűlölete.


A „technológiai veszély” nyomán „kockázattársadalmakká” váló nyugati társadalmaknak 2001. szeptember 11-e után egy minden eddiginél brutálisabb kockázattal, a terrorista támadásokkal kell számolniuk. Kérdéses, hogy „veszélytársadalmakká” alakulva milyen újfajta társadalmi-kulturális képződmények, beállítódások válnak a szupermodern társadalmak jellemzőivé.


Jelen összeállításunkban a terrorizmus egyre komplexebbé váló jelenségét vizsgáló különféle megközelítésekből mutatunk be néhányat. Történeti, vallási/ideológiai és politikai gyökereinek ismertetése, valamint a biztonságpolitikai fejtegetések mellett a terrorizmus kulturális szintjeit értelmezik a lapszám írásai.


 P. L.


Vissza az oldal tetejére | Folyóirat | Főoldal