HU  |   RO  

Korunk 2005 Április

Bevezető

Fülszöveg:


 


Komplex társadalomtudományi feladatnak ígérkezik annak vizsgálata, hogy az autópálya által közvetlenül érintett településeken, illetve az autópálya és a lehajtók vonzáskörzetében milyen alapvető változások fognak bekövetkezni a kívülről kezdeményezett modernizációs hatásokra. Az antropológia és a néprajztudomány napjainkban elsősorban az alapvető kulturális folyamatok megértésére törekszik, és igyekszik megragadni a kultúra termelésének, működtetésének, fenntartásának és továbbadásának jellegzetességeit a belső erővonalak és a külső hatások kontextusában. Másodsorban pedig odafigyel a felsorolt folyamatokkal szorosan összefüggő, azokba szervesen beágyazódó gazdasági és társadalmi összetevőkre is.


A terepen szerzett eddigi tapasztalataink és a rendelkezésünkre álló szakirodalmi eredmények alapján azt fogalmazhatjuk meg, hogy az autópálya által átszelt kisrégiókban, eltérő mértékben ugyan, de archaikus elemeket őrző életvilágok maradtak meg napjainkig, amelyeket igen nehéz külön rendszernek tételezni, és akként vizsgálni az abban működő kulturális, társadalmi és gazdasági jegyeket. Az eddigi gazdasági életben megfigyelhető tradicionalizmus nem csak a gazdasági alrendszer belső szerkezetéből eredeztethető, mivel azt a helyi kulturális minták által meghatározott mentalitás is alapvetően befolyásolja, tehát így végső soron egyedi, sajátos társadalom- és gazdaságszervezési formák fennmaradásához vezet.


P. F.


 


Vissza az oldal tetejére | Folyóirat | Főoldal