HU  |   RO  

Korunk 2005 Március

Bevezető

Áprilisban ünnepeljük József Attila születésének századik évfordulóját. A Korunk centenáriumi tematikus összeállításának márciusi megjelenését sokféleképpen indokolhatnánk. A legjobb indok talán a következő: mire április 11-én a költő születésnapjának ünneplésére sor kerül, ily módon a Korunk-szám már hozzájárulhat ahhoz, hogy az ünnep valóban tartalmas legyen. Az itt olvasható írások ugyanis bizonyos értelemben nem vesznek tudomást az ünnepről. Ugyanazzal a mélységgel, ugyanazzal a ráérősséggel közelednek a József Attila-szövegekhez, mint bármikor. Talán ez az igazi ünnep.


József Attila az 1930-as években több alkalommal közölt a Gaál Gábor szerkesztette Korunkban: cikkeket, kritikákat és természetesen verseket, versfordításokat is. Nem is akármilyen jelentőségűeket. Itt jelent meg először az Invokáció, az Elégia, A város peremén (akkor még Óda címmel) vagy az Egy kisgyerek sír. Itt közölte sok vitát kavaró bírálatát Kassák Lajos 35 vers című kötetéről. És bár a költő és a lap viszonya nem volt mindig konfliktusoktól mentes, fontos itt említést tenni olyan harmincas évekbeli Korunk-anyagokról, mint Fejtő Ferenc (Fülöp Ernő néven közölt) 1935-ös átfogó József Attila-tanulmánya, vagy az 1938. januári számban megjelent emlékező összeállítás, benne (Déry Tibor, Méliusz József, Remenyik Zsigmond, Salamon Ernő szövegei mellett) Faludy György József Attila emlékére című versével.


Örömmel közlünk ezúttal is friss, József Attilához kapcsolódó szövegeket Faludy Györgytől és Fejtő Ferenctől. A lapszám újra körüljárja a József Attila és Illyés Gyula közötti viszony néhány vonatkozását, feltérképezi a költő korabeli kapcsolatait az erdélyi ifjúsági mozgalmakkal. Egy rekonstrukciós kísérlet – a József Attila és a Forrás-nemzedékek című ankét, illetve Széles Klára tanulmánya révén – a hatvanas-hetvenes évek József Attila-képét próbálja felszínre hozni. De olvashatunk a lapszámban József Attila humoráról vagy a Szabad-ötletek jegyzéke két ülésben című szövegről is.


Az összeállítással és a köré szerveződő rendezvényekkel, grafikusaink új illusztrációival a Korunk bekapcsolódik a József Attila-emlékév programjaiba.


 


B. I. J.


 


Vissza az oldal tetejére | Folyóirat | Főoldal