HU  |   RO  

Korunk 2003 Augusztus

Bevezető

Mozgásba lendíteni valamit, ami megtorpanni látszik, összekötni egymással alkotókat, embereket, közönségeket, közösségeket, írók és olvasók csoportjait – erről szól a szerkesztőségek munkája. Általában erről szól. Egy-egy jól időzített felkérés időnként olyan gondolatokat indíthat el a szerzőkben, amelyekre utólag könyvek, további írások épülhetnek rá. A folyóirat-szerkesztőségek a folyamatos jelenlétet biztosíthatják szerzők és témák számára. Megteremtik a visszajelzés, a visszhang lehetőségét. (Gondoljuk csak el egy pillanatra, milyen lenne az a tudományos élet, amely csupán könyvek révén nyilvánulna meg, és nélkülöznie kellene a heti- és havilapok szaktudományos és ismeretterjesztő rovatait.)


Nem teljességre törekedtünk a lapszám szerkesztésekor: nem az volt a cél, hogy a múlt és jelen szerkesztőségeinek leltárát nyújtsuk. (A lapszám megjelenésével egyidőben, a Tokaji Írótáborban egyébként éppen az összmagyar kultúra szerkesztőségeiről, azok szerepéről és történetéről folyik tanácskozás.) Igyekeztünk azonban a problémafelvetés tekintetében minél szélesebb kört átfogni: a kevéssé kutatott 1940–1944 közötti időszak lapszerkesztési sajátosságait felvillantani, feltárni a kommunista kultúrpolitikának kiszolgáltatott, de saját önállóságukat részben megteremtő könyvkiadók, heti- és havilapok működését korabeli dokumentumok és utólagos elemzések segítségével. A Magyarországon lassan már feltáruló, a „határon túliakat” is érintő titkosszolgálati jelentések különösen tanulságosak (l. a Tiszatáj-ügyet).Természetesen fontosnak tűnt az ezredforduló erdélyi magyar sajtójára jellemző tabukat, problémaérzékenységeket is jelezni. Reméljük, a lapszám maga is továbblendít valamit: az írott sajtó és az audiovizuális média elemző megközelítését, amely nem csupán az elhangzott és leírt véleményeket olvassa, hanem azt is, hogy e vélemények mögött egy szerkesztési-szervezési mechanizmus él, amelynek jobb, átláthatóbb működése minden sajtófogyasztó érdeke.


 


B. I. J.


 


Vissza az oldal tetejére | Folyóirat | Főoldal