HU  |   RO  

Korunk 2002 Június

Bevezető

Európa házhoz jön? – tette fel a máig visszhang-zó kérdést már vezércikkének címében folyóiratunk Európa, Strasbourg, önkormányzat súlypontú számának (1990. 6.) szerkesztője. Azóta váltakozó intenzitással és váltakozó hitellel szerepel a hazai fórumokon, a sajtóban, a televízióban a demokrácia s az Európa-ház gondolata, illetve a közeledés Európához. Akkori célkitűzéseink alapvetően ma is érvényesek: „Meggyőződésünk, hogy a Strasbourgból érkezett ajánlat úgy válhat érdemi ajánlattá, ha végiggondoljuk a kínálkozó párhuzamokat; ha propagandisztikus jelszavak helyett régi és új tényekkel igyekszünk szembenézni. Ha nem várjuk, hogy Európa házhoz jöjjön – hanem ha mi megyünk elébe.” Hogy ez a folyamat – a propagandisztikus jelszavak lebontásától kezdve – mennyi nehézséggel jár, és eddig milyen eredményekhez vezetett, arról olvasóink e lapszámunkban közreadott Frunda György-interjúból is értesülhetnek.


Áttekintve a Korunk harmadik folyamának eddig megjelent számait könnyűszerrel megállapíthatjuk: voltaképpen nincs is olyan évfolyamunk, amelyikben az európaiság- és az erdélyiségtudat változásai, avagy e tudatalakítás célképzetei kellő súllyal ne jelentkeznének. Szerkesztőkként sokszor éreztük annak az előnyét, hogy 1990 óta munkatársaink eljuthattak Nyugatra, ott élő szerzőink pedig gyakorta hazalátogattak, megfordultak Erdélyben/Romániában. Ilyenformán tágabb teret biztosíthattunk az Európához „közelebb vivő” szellemi impulzusok/törekvések bemutatásának, miközben persze arról sem feledkeztünk meg, hogy lehetőségeink szerint minél hitelesebb képet nyújtsunk a romániai/erdélyi változásokról, illetve változatlanságokról.  


Amikor idei számainkat elterveztük, arra gondoltunk: mielőtt a schengeni határ elzárná előlünk a nagyvilágot, számba kellene vennünk világjáró/hazalátó tapasztalatainkat. Címet is adtunk a lapszámnak: Európán innen – Erdélyen túl (Világkép, világélmény). A határátlépések átmeneti (?!) megnehezítése, illetve a vízummentesség bevezetése azóta csak  növelte  témaválasztásunk időszerűségét.


Folyóiratunk jellegének megfelelően erdélyi világképünk kitágulásának/revíziójának a megfogalmazásához kértük munkatársaink segítségét: gondolatébresztő esszében, útirajzban, naplójegyzetekben, elemző tanulmányban. Meggyőződésünk, hogy nyugati barátaink Erdély-élménye, erdélyi barátaink Nyugat-élménye emlékezetessé teheti mostani vállalkozásunkat, növelheti otthonosságérzésünket szűkebb és tágabb világunkban, elősegítheti a tudatosabb jövőformálást térségünkben.


 


Cs. P.


 


Vissza az oldal tetejére | Folyóirat | Főoldal