HU  |   RO  

Korunk 2002 Március

Mire vagyunk képesek


Jakab-Benke N√°ndor

 


I. Az ember-másolatok készítése olyan, mint amikor szöveget klónozunk xeroxgéppel: tudjuk, hogy minden egyes másolat után romlik a minõsége. Nem történik-e ugyanúgy az emberrel? Másolom az eredetit, utána a másolatot… az ötödik már csak egy gagyogó zöldség lesz, aki (ami?) maximum nyáladzani tud majd. Nagyapám nagystílû tervei, miszerint klónozná vitéz Nagybányait fehér lovon, a hadseregével együtt (hogy megint bevonuljanak), mind a kukába dõlnének: lehet, hogy egy minduntalan szerteszét csámborgó, tõmondatokban beszélõ, lábszagú bandát kapna. Úgyhogy vigyázzunk, felebarátaim, mert talán mi sem tudjuk, mire vagyunk képesek.


II. Az ember-másolatok szépítése olyan minta, mikor szövetet klónozunk: xeroxgép el. Tudjuk, hogy vannak. Minden egyes másollak után romlik a minõség-e? Nem! Történik úgyanúgy az emberrel, más: ólom az eredetin, utána a másolatok… az ötödik Marcsa kegy-gagyogó zöldség lesz, aki-ami… maximum csak nyáladzani tud majd? Nagy Apám nagystílû termei, miszerint klónozná Vitéznagy bányafehér lovát, hat seregével együtt (hogy megint bevonuljanak mind), a kukába dõlnének: Lehel egy minduntalan szerteszét csámborgótõ, mondatokban elbeszélõ, lábszagú band átkapna. Úgyhogy! Vigyázzunk, fele-barátaim, mert talány: mise, tudjuk, mire vagyunk képesek;


III. Az ember más! Olatok szépítése olyan minta, mikor szövetet klórozunk: szerussz, gép: el! Tudjuk, hogy vannak: s minden 1-S. másolat utál, rom. Lik a minõsége… Nemtörténik ugyanúgy gazemberrel! Más ólom az eredetin, utálom a másolatot! … az ötödik harcsa hegy-gagyogó zöldséget esz, akinek Maximilián nyáladzani tud (majd). Agyapám nagy, stílû termei, kiszerint klórozná a vitéz nagy bányáit, hadd, seregével együtt! (Hogy megint: bevonuljanak, mint a kuka): dõlnének. Lehel egy minduntalan szerte s szétcsámbor; gót õ! Mondatokba belebeszélõ lápszagú bend átkapna: úgy! Hogy vigyázz! Unk, fel, barátim: mert tálal, mise, tudjuk: mire vagyunk képesek…


IV. Az embermás tolatók gépítése oly kintamikor szövetet; klórozzunk! Szer húsz, gépel. Tud lyuk, hogy Vanek. S mindegy-S. máshol szalutál: rom lika. Minõsége nem történik! Úgyhogy gazemberel! Más: ólom az eredetin, utánam a másolat, ott! .,; az öt ödikhar csakegyga gyogyózöld! Séget esza, kinek Maxina nyal, Dzsoni tud majd agy. Apámnagy: stílû. Term-e? Ikszerint klór, ozná a vitéznõ agybányái, jóthadd, serlegével 1 jütt. Hogy megintbe, vonul Janek, minta-kuka, Dõl-nének. Lehellet, mind un… talan-szerte s szép Sándor, gót! Õ mondatokba bele! Beszélõgép-szagú bandita kapna,úgy. Hogy vigyázz, Unk? Felebarom, aj, mert által Misa tud, lyuk. Mire vagyunk képesek -


V. Gazember! Mástól atok-gép itt T. se, olykinta mikorszöv et chlor. Ózunk-sze, húszgéppel! Tudlyukhogy Vanek-S./mindegy-S. másholsza. Lutálrom. Likamin õ, ségemen tört. Én ikugyan, úgygazem-berrel! Más ollóm azér e deþinut, ánama másolató: ttazött, dikkharcs hegygagyó, zöld. Ségete szak, inekma xinanyaldzs, ami tud majdagy. Bányajáthadd serlevével egy jütt! Hogyne, gintbev onuljon: anakminta, kükadról. Nének. Lehell et minduntal, anszer. Tesszép-Sándorgót, õnmond átok bábele! Beszélõgépszagú banditakapna. Úgy? Hogyvigy, ázunk! Felem barom, ajmertmi setudjukk! Mire vagyunk képesek!


 


Vissza az oldal tetejére | Folyóirat | Főoldal