HU  |   RO  

Korunk 2002 Március

Bevezető

A mai társadalom emberét foglalkoztató legégetőbb tudományos és technikai problémakörök az atomkutatáshoz, illetve a genetikai kutatásokhoz és eredményeiknek géntechnológiai hasznosításához kapcsolódnak. Az érdeklődés leginkább annak tulajdonítható, hogy e kutatások teljes mértékben átformálták a világról és ezen belül az ember helyéről és szerepéről kialakított hagyományos képet, és olyan lényként tüntették fel az embert, aki képes alapvető változásokat előidézni a természet rendjében, olyanokat is, amelyeknek önmaga, sőt az egész élővilág is áldozatául eshet. Ennélfogva a jelenlegi helyzetben a tudományos és technológiai vállalkozás etikai megítélésének egyik legalapvetőbb szempontja az élet védelme, felelevenítve Albert Schweitzer  zseniális, tömör  gondolatát, miszerint „Az etika határtalanul kiterjesztett  felelősség minden iránt, ami él.” […]


Az atomkutatás, illetve a genetikai kutatások és géntechnológiai alkalmazásuk legújabb fejleményei és a körülöttük kialakult viták azért is rendkívül figyelemre méltók, mert koncentráltan újra felvetik mindazokat az alapvető kérdéseket, amelyek a modern tudomány és technika kísérőjelenségeiként az idők során napvilágot láttak. […]


Következésképpen a tudomány és a technológia megítélésében szükségszerűen meg kell haladni a tudományos és technikai szempontokat, és kritikai vizsgálatnak kell alávetni a célokat is. A célok mérlegelése alapvetően etikai feladat, mint ahogy annak a vizsgálata is, hogy az eszközök egyáltalán összeegyeztethetőke a választott értékekkel, illetve hogy nem elkerülhetetlene a „tiszta kutatás” eredményeinek morálisan elfogadhatatlan célokra való felhasználása.


Ungvári Zrínyi Imre


 


Vissza az oldal tetejére | Folyóirat | Főoldal