HU  |   RO  

Korunk 2002 Február.

Bevezető

Az erdélyi magyarság létszámának alakulása már hosszú idő óta nem csupán népesedési kérdés, hanem a nemzettudat, a jövőkép alakításának fontos összetevője. A 19. és 20. században végzett magyar és román népszámlálások Erdélyre vonatkozó eredményeit gyakran vitatták és vitatják szakemberek, politikusok és értelmiségiek egyaránt – több kevesebb megalapozással –, különösen azok, akik éppen kisebbségben voltak, és úgy érezték, hogy ők többen vannak, mint amennyit a statisztikák mutatnak.


Ma a 21. század első, Erdélyre is kiterjedő népszámlálása elé nézünk. Sok elvárást támasztunk az eredményekkel szemben, hiszen a kihívás is nagy, a kisebbségi nyelvhasználat lehetőségének kulcsa a kisebbségek számaránya egy településen – a bűvös 20 százalék. Ám nem csupán erről van szó, hiszen a magyarság jövőképét meghatározza, hogy mi történt az elmúlt évtizedekben, hányan is vagyunk valójában.


E lapszám célja rávilágítani azokra a népesedési folyamatokra, amelyek eredményét a 2002-es márciusi romániai népszámlálás összegezni fogja. Az elöregedés, a születésszám visszaesése nem csupán a magyarokat, hanem a románokat is, és majdnem minden európai népet érint. Ám sajátos problémaként megjelenik az erdélyiek számára a kivándorlás, a kisebbségiek esetében pedig az asszimiláció hatása is.


A lapszám szerzői legnagyobb részt erdélyiek, szociológusok és más szakmabeliek, akik Venczel József és munkatársai nyomdokában járva, mégis korszerűen elemzik a romániai magyarságot is érintő országos és nemzetközi folyamatokat, vagy éppen olyan „mélyfúrást” végeznek, amely közelebbről világítja meg egy régió népességfejlődésének helyi sajátosságait.


A magyarországi népességtudományi eredményekről – amelyek megismerése hozzátartozik az erdélyi demográfiai folyamatok megértéséhez – ízelítőt kaphatunk a jól dokumentált recenziókból. A lapszám érdeme nem utolsósorban olyan fiatal szerzők, egyetemi hallgatók írásainak megjelentetése, amelyek alapján az erdélyi demográfiai kutatások felfele ívelő jövője körvonalazódik.


 


Veres Valér


Vissza az oldal tetejére | Folyóirat | Főoldal