HU  |   RO  

Korunk 2001 Február.

Bevezető

Az új évezred első heteiben, többszörös rendszerváltások, történelmi rendszerességgel bekövetkező csalódások tapasztalataival gazdagon úgy érezzük, az 1926-os pillanathoz kell visszatérnünk. Az ötvenes-hatvanas évek bután-gőgös magabiztosságával eklektikusnak bélyegzett Korunk-kezdet nem csupán azért méltó az utókor figyelmére, mert itt található (az első számban, 1926 februárjában, Dr. Elekes Miklós tanulmányában) a „fascizmus, bolsevizmus és másnemű diktatúrák” veszedelmének egyértelmű kimondása, hanem azért is, mert páratlan szélességben és mélységben mutatja fel a korproblémákat – akár 2001-es közelítésből ítélve. A modernből posztmodernbe vagy poszt-posztmodernbe váltó kor („a világ elektromos ihletettsége” – ahogy az Amerikában megélt „posztmodernség” magyar filozófus-írójánál olvasom) természetesen másképp fogalmaz, más dimenziókat láttat, mint a húszas évek közepének folyóirata – a hasonlóságok mégis megdöbbentőek. És tanulságosak (gondolom én, sokadig újraolvasáskor ugyancsak tanulva az apák nemzedékétől) – a mai huszonévesek a jelenbe érő históriával ismerkedhetnek általa.


Szerkesztőségi elhatározással a belső munkatársak és néhányan közeli barátaink közül arra vállalkoztak, hogy fellapozzák az első, Dienes László szerkesztette évfolyamot, kiválasztanak belőle egy mozzanatot, témát vagy cikket, és azt belehelyezik a mába. Ez a 2001-es olvasat – azt reméljük – nem csupán a mi számunkra lehet fölfedezés, előítéleteket leromboló felismerés. Szeretnénk másoknak, sokaknak kedvet csinálni a hetvenöt évvel ezelőtti – és a mai Korunk olvasásához.


 


K. L.


 


Vissza az oldal tetejére | Folyóirat | Főoldal