HU  |   RO  

Korunk 1998 Június

Bevezető

 


Koncentrikus körökben építkezÅ‘ évfolyamainknak mind gyakrabban visszatérÅ‘ súlypontjai az ifjúsági témák. És ez korántsem véletlen. Hiszen ahogy a kelet-közép- európai rendszerváltás után nálunkfelé is egyre inkább kitolódik az ifjúsági életszakasz, annál jobban oda kell figyelnünk a vele összefüggÅ‘ jelenségekre. JövÅ‘stratégiánk függhet tÅ‘le. Ezért foglalkoztunk az utóbbi években a rendszerváltást követÅ‘ ifjúsági korszakváltással, a pályamódosításnak a munkanélküliség következtében is elÅ‘térbe kerülÅ‘ vonatkozásaival, a társadalomépítés megújításától elválaszthatatlan pedagógiai szemléletváltással, a hosszú távú fennmaradást biztosító egyetemépítéssel. Ifjúsági értékorientációt és jövÅ‘stratégiákat vizsgáló mostani számunkat Å‘sszel követi az oktatási reform és az anyanyelvű tankönyvkiadás — ugyancsak életstratégiai jelentÅ‘ségű — kérdésének szemrevétele.

 

Amiként ifjúsági programunk korábbi súlypontjainak szerkesztése során is történt, ezúttal is empirikus szociológiai felmérések-re támaszkodhatunk elsÅ‘sorban. Segítségünkre volt a budapesti Oktatáskutató Intézet — Gábor Kálmán vezette — Ifjúságkutató Csoportja, melynek több tagja a kolozsvári egyetemen végezte a szociológia szakot, és akik 1997 derekán átfogó vizsgálatot végeztek Kolozsváron és Székelyudvarhelyen — román és magyar nyolcadikos diákok, középiskolások, valamint egyetemi hallgatók körében. A szociológiai módszerekkel kialakított kép azonban nem marad statikus: lapunk fiatal munkatársainak köszönhetÅ‘en jelen vannak ezeken a hasábokon az ifjúsági kultúrák fogyasztói, értelmezÅ‘i és alakítói éppúgy, mint a lehetséges jövÅ‘stratégiák hordozói.

 

Cs. P.

Vissza az oldal tetejére | Folyóirat | Főoldal