HU  |   RO  

Korunk 1998 Május

Bevezető

Két jelentős jubileumi év körül épül fel a Korunk e havi súlypontja: Mátyás király születésének 555., illetve az Erdélyi Helikon indulásának 70. évfordulójára kívánnak emlékezni szerkesztőink - szerzőink.


Az első tematika vonatkozásában a reneszánsz kor és humanizmus igen széles körű és komplex kérdésköréből olyan tanulmányokból, esszékből, versekből kíséreltünk meg összeállítást nyújtani, melyek tartalmukban-hangulatukban egyrészt európai kitekintéssel és vonzatokkal, másrészt a magyar, esetenként kifejezetten az erdélyi sajátos megnyilvánulások láttatásával járják körül e súlypontot. Reneszánsz és ezredvég; humanizmus és 20. század végi szellemiség; a mátyási modell egyes dimenzióinak továbbélése; stílus és politika összefonódása; kolozsvári reneszánsz törekvések — e vetületek felvillantásával, úgy véljük, múlt és jelen egyaránt teret kap májusi lapszámunk- ban.


Az idődimenzióknak e kontinuitását — kisebb léptékben ugyan — jelzi második súlypontunk, mely az 1928. május-1944. szeptember közt megjelenő erdélyi szépirodalmi és kritikai folyóiratra emlékezik; arra a lapra, melyet Kuncz Aladár így jellemzett: „Erdélynek majdnem valamennyi szépírója, ha nem is egy irodalmi irányban, de egy közös programban és szellemben egyesülni tudott a Helikon szabad keretei között”.


Természetesen, olvasóink a jelzett súlypontoktól független írásokkal is találkoznak a Korunkban (például a lapunkban első ízben jelen lévő Schmidt Mária tanulmányával a Rajk-perről), melyeket ez alkalommal is szeretettel ajánlunk figyelmükbe.


K. K. Gy.


Vissza az oldal tetejére | Folyóirat | Főoldal