HU  |   RO  

A kolozsvári osztóbírói intézmény és a kibocsátott osztálylevelek

  • : Function split() is deprecated in /services17/webpages/util/k/o/korunk.site.aplus.net/public/modules/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 490.
  • : Function split() is deprecated in /services17/webpages/util/k/o/korunk.site.aplus.net/public/modules/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 490.
  • : Function split() is deprecated in /services17/webpages/util/k/o/korunk.site.aplus.net/public/modules/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 490.
  • : Function split() is deprecated in /services17/webpages/util/k/o/korunk.site.aplus.net/public/modules/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 490.
  • : Function split() is deprecated in /services17/webpages/util/k/o/korunk.site.aplus.net/public/modules/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 490.
Rövid bevezető: 
A hagyatéki leltárak a társadalomtörténet egyik legjelentékenyebb és legrelevánsabb forráscsoportját alkotják. Elsőrendű gazdaságtörténeti adataik mellett a vizsgált mikroközösség vagy egyén társadalmi státusára, anyagi és művelődési igényeire világítanak rá, egyfajta választ fogalmaznak meg arra vonatkozóan, miszerint a vizsgált vagyoni alap milyen hivatás- vagy foglalkozásbeli, kulturális törekvéseket szolgált.....

Kovács Kiss Gyöngy

A kolozsvári osztóbírói intézmény és a kibocsátott osztálylevelek

Kiadás éve: 2012

ISBN: 978-973-1960-47-0

 

A hagyatéki leltárak a társadalomtörténet egyik legjelentékenyebb és legrelevánsabb forráscsoportját alkotják. Elsőrendű gazdaságtörténeti adataik mellett a vizsgált mikroközösség vagy egyén társadalmi státusára, anyagi és művelődési igényeire világítanak rá, egyfajta választ fogalmaznak meg arra vonatkozóan, miszerint a vizsgált vagyoni alap milyen hivatás- vagy foglalkozásbeli, kulturális törekvéseket szolgált, milyen társadalmi és interperszonális – elsősorban családi – kapcsolatok függvényében alakult, hogyan hatott egy-egy családban az adott korszak uralkodó stílusirányzata, mi az, ami egy lezárt életpálya eredményeit összegezi. A közelmúltig viszonylag keveset kutatott forráscsoport a nemzetközi historiográfia utóbbi időben igen megerősödött művelődéstörténeti érdeklődése, a new cultural history jegyében egyre nagyobb mértékben vonja magára a figyelmet. A hagyatéki leltárak forráscsoportjába tartoznak a osztálylevelek (divizionális levelek) is. Jelen forráskötet kolozsvári viszonylatban vizsgálja az osztályleveleket létrehozó szerv, az 1603-ban létrehozott osztóbírói intézményét, az osztálylevelek (divizionális levelek) keletkezését, szerkezetét és forrásértékét.
Az inventarizálásra került javakból mintegy150 évre – benne Kolozsvár 17. századi fénykora – megrajzolható/rekonstruálható a városi polgárság anyagi és szellemi háttere, ugyanis az „osztály” (osztozás) során az osztóbírák (divizorok) tételesen felsorolják mindazt, amit az elhunyt háztartásában találnak (pénz, arany- és ezüstművek, ékszerek, bútorzat és lakbrendezési kiegészítők, ruházat, fegyverek, kézműves szerszámok és eszközök, könyvek, képek, bor, gabona, állatok, házak, szőlők, szántóföldek). Mivel az osztály lefolytatását a divizorok a levél végén igazolják és pecsétjükkel hitelesítik, e levelek jelentős forrásai a városi oklevélkibocsátó tevékenységnek, a városi polgári írásbeliségnek, de nemkülönben értékes pecséttani adatokat is tartalmaznak. Ugyanakkor a név- és helymutató adataiból megrajzolható Kolozsvár és a külsőségek népességi és topográfiai katasztere.