HU  |   RO  
  • : Function split() is deprecated in /services2/webpages/util/k/o/korunk.site.aplus.net/public/modules/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 490.
  • : Function split() is deprecated in /services2/webpages/util/k/o/korunk.site.aplus.net/public/modules/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 490.
  • : Function split() is deprecated in /services2/webpages/util/k/o/korunk.site.aplus.net/public/modules/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 490.
  • : Function split() is deprecated in /services2/webpages/util/k/o/korunk.site.aplus.net/public/modules/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 490.
  • : Function split() is deprecated in /services2/webpages/util/k/o/korunk.site.aplus.net/public/modules/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 490.

KORUNK 2014/04 - Észtek, Lettek, Litvánok


 

“Szimbolikus érvényű, hogy a balti államok 1940-es szovjet bekebelezésével a világ egyik része halottnak, a másik része ‘csak’ tetszhalottnak tekintette őket. A múlt bizonytalan létállapotú maradványaival van tele a jelen” – írja a lapszám élén olvasható esszéjében Bojtár Endre, e népek történelmének és irodalmának kiváló szakértője.

Észtek, lettek, litvánok: Köztes Európának is nevezik földrészünk azon térségét, ahol tucatnyi, a németekhez és az oroszokhoz viszonyítva kis nép teremtett magának hazát viszontagságos történelmi körülmények között a Nyemen és Narva folyók között, szüntelenül érintkezve-keveredve, a múltban és a jelenben, a náluk nagyságrendekkel nagyobb szláv népekkel (oroszokkal, lengyelekkel), illetve a közelmúltig, a 20. század közepéig, a németekkel. Keveset tudunk róluk, jóllehet ma már egyenrangú társai az európai népek családjának, történelmük alakulása, művelődési hagyományaik és mai irodalmi életük megérdemli, hogy nagyobb figyelemmel tekintsünk feléjük.

Körképünk gazdag tájékozódást kínál minden érdeklődő olvasónak.

 




KORUNK 2013 lapszámok letöltése
KORUNK 2013 lapszámok letöltése

KORUNK 2014/03 - Detektívtörténetek
A detektívtörténet olyan műfaj, amelyik az elmúlt évtizedekben sikerrel kapcsolta össze a kultúra különböző rétegeit: a populáris és magaskultúrát, az ifjúsági és felnőttkultúrát, az írott és audiovizuális médiumokat.

KORUNK 2014/02 - Forma(t)rendek
A Korunk folyóirat (alkalmazott) művészeti lapszáma ez alkalommal a vizualitás és a képiség jelenlegi domináns kulturális alakzatait a tömegtermelés és a művészet tömeges fogyasztásának szempontjából vizsgálja. A 21. századi embert körülvevő tárgyi világ, a változó képi műfajok és a kortárs design aktuális seregszemléjének célja reflexiójában támogatni az olvasót az általa már birtokolt tárgyak jelentéseit és értékét, a rendszeresen fogyasztott képi termékeket és általában a mindennapok esztétikumát illetően. Az összeállításban szereplő tanulmányok szerzői grafikai tervezők, művészettörténészek, esztéták, a kortárs látvány- és formavilág tudatos termelői és fogyasztói.

Demény Péter A lélek trolija könybemutató
Demény Péter A lélek trolija című esszékötetét (Komp-Press, Kolozsvár, 2013.) mutatják be a szerző jelenlétében: Balázs Imre József (főszerkesz

KORUNK 2014/01 - Múltunk jövője. Titkosszolgálati dossziék.
A titkosszolgálati dossziék előkerülése megrendítő hatással volt a társadalomra, egykori megfigyeltek és jelentők életére. A változatlanul figyelmet kiváltó egyes történetek mellett ideje elemezni magát a rendszert, a pszichológiai, szociológiai-politológai vonatkozásokat. Erre tesz kísérletet a 2014-es évet kezdő Korunk-lapszám, romániai és magyarországi szakemberek és közvetlenül érintettek részvételével.

KORUNK 2013/12 - Peremművészetek
A Korunk folyóirat képzőművészeti lapszáma ez alkalommal a hivatalosan elfogadott vizuális kultúra intézményrendszerén kívül rekedt művészetre nyújt kitekintést, olyan alkotókra, akiknek nincs kontaktusuk a hivatalos elvárásokkal és a bejáratott sémákkal, a gyermekrajzok világától a pszichiátriai betegeken és a naiv művészeken át egészen az utcai és köztéri művészetig (street art).

KORUNK AKADÉMIA
Magyar történelem – európai történelem Magyarország és Európa a 17. és 18. század fordulóján a címe a Korunk Akadémia új sorozata decemberi előadásának. Meghívott előadó Kalmár János egyetemi docens, EKF – Eger. Az előadásra 2013. december 2-án, hétfőn 17 órakor kerül sor az Erdélyi Múzeum-Egyesület előadótermében (Jókai/Napoca u. 2. sz.). A rendezvény házigazdája Kovács Kiss Gyöngy főszerkesztő, Korunk.

KORUNK 2013/11 - Svájci modellek
Svájc örök analógiát jelent Erdély számára, többkultúrájúsága és e többkultúrájúság intézményes kezelése miatt. A lapszám arra vállalkozik, hogy megvizsgálja a svájci modell működőképességének feltételeit más helyszíneken, más kulturális közegekben, és bemutatja magának a modellnek a létrejöttét is. Politológiai, történelmi, nyelvhasználati, önszemléleti kérdések egyaránt szóba kerülnek, és az összeállítás külön figyelmet fordít a magyar származású, Svájcban ismertté vált szerzők életművére, a magyar kultúra svájci jelenlétére, a közép-kelet-európaiak szembesüléseire a kantonokban megtapasztalható életformákkal, illetve a svájci irodalom magyar fordításaira.

KORUNK AKADÉMIA
Magyar történelem – európai történelem Szeretettel meghívjuk a 2007-ben indított Korunk Akadémia újabb történelmi előadássorozatának októberi rendezvényére, amelynek címe: Magyarország és Európa a 15. és 16. század fordulóján. Meghívott előadó Pálosfalvi Tamás történész (Budapest). Az előadásra 2013. október 29-én, kedden 17 órától kerül sor az Erdélyi Múzeum-Egyesület tanácstermében (Jókai/Napoca u. 2. sz.). A rendezvény házigazdája Kovács Kiss Gyöngy főszerkesztő, Korunk.