HU  |   RO  
  • : Function split() is deprecated in /services17/webpages/util/k/o/korunk.site.aplus.net/public/modules/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 490.
  • : Function split() is deprecated in /services17/webpages/util/k/o/korunk.site.aplus.net/public/modules/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 490.
  • : Function split() is deprecated in /services17/webpages/util/k/o/korunk.site.aplus.net/public/modules/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 490.
  • : Function split() is deprecated in /services17/webpages/util/k/o/korunk.site.aplus.net/public/modules/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 490.
  • : Function split() is deprecated in /services17/webpages/util/k/o/korunk.site.aplus.net/public/modules/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 490.

KORUNK 2014/09 - (KIS)VÁROSAINK


 

Erdélyi kisvárosok és a nagyobbak, a székelyföldiek (Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Székelyudvarhely) mellett Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad került a Korunk idei elsƑ Ƒszi számának középpontjába. Minthogy pedig átjárhatóvá váltak a határok, és az országhatárok is átjártak fölöttünk, szükségszerƱen tágul az a kör, amit a „Városaink” címszó jelent. Markó Béla emlékezƑ írása „Transzszilván városálom” címmel szól múltról és jelenrƑl, de hasonló visszapillantásokat olvashatunk Láng Zsolttól, Kántor Lajostól, Varga Gábortól, LƑrincz GyörgytƑl, KƑrössi P. JózseftƑl, Bogdán Lászlótól. Bejön a képbe, Gömöri György írásában Cambridge is, a híres angliai egyetemi kisváros, Csapody Miklós szövegében Selmecbánya és Sopron. A város szociológiai kérdéseirƑl, elméleti és gyakorlati szinten, Pásztor Gyöngyi és ZörgƑ Noémi értekezik. Ilyés Sándor a régi kolozsvári munkásklubokról közöl tanulmányt. KötƑ József a Szabédi László színmƱ-kísérleteit elemzi a „MƱ és világa” rovatban.
KORUNK 2014/08 - HONFOGLALÓ MAGYAROK
A nagy törtĂ©nelmi idƑtĂĄvlat Ă©s a viszonylag kevĂ©s Ă­rĂĄsos forrĂĄs miatt nehĂ©z pontosan rekonstruĂĄlni azt a – magyar törtĂ©nelemben honfoglalĂĄsnak nevezett – folyamatot, amely sorĂĄn a magyarsĂĄg birtokba vette a KĂĄrpĂĄt-medencĂ©t, jĂłllehet a törtĂ©ntekkel kĂ©t, egymĂĄstĂłl jelentƑsen eltĂ©rƑ elmĂ©let is foglalkozik. Hogyan is zajlott a honfoglalĂĄs, mik voltak ennek elƑzmĂ©nyei, hogyan alakult a kalandozĂĄsok kora, milyen volt a honfoglalĂł magyarok nyelve, hitvilĂĄga-szellemi Ă©lete, mƱvĂ©szete, milyen eredmĂ©nyeket hoztak a legĂșjabb rĂ©gĂ©szeti kutatĂĄsok Ă©s DNS-vizsgĂĄlatok? Ezekre a kĂ©rdĂ©sekre adnak vĂĄlaszt a lapszĂĄm tanulmĂĄnyai.

KORUNK 2014 lapszåmok letöltése
KORUNK 2014 lapszåmok letöltése

KORUNK 2014/07 - Kamaszkor
A kamaszkorrĂłl gondolkodva a testrƑl Ă©s a mentĂĄlis-pszichikai szfĂ©rĂĄrĂłl egyarĂĄnt gondolkodnunk kell. Az, ahogyan a kamaszkort ma megĂ©lik a tizenĂ©vesek, Ă©s ahogyan ehhez a tĂĄrsadalom viszonyul, voltakĂ©ppen a tĂĄrsadalom önarckĂ©pe is.

KORUNK 2014/06 - Szigetek, szĂłrvĂĄnyok, zĂĄrvĂĄnyok
SzĂłrvĂĄnyrĂłl – mĂĄskĂ©nt. Ez az alaphangja a Korunk Ășjabb szĂłrvĂĄny-szĂĄmĂĄnak. (Az 1989 utĂĄn megĂșjult folyĂłirat 1991 novemberĂ©ben hĂ­vta fel elƑször nagyobb nyomatĂ©kkal szĂłrvĂĄnygondjainkra a figyelmet.) Mi indokolja a roppant bonyolult tĂ©makör ĂșjszerƱ megközelĂ­tĂ©sĂ©t? BodĂł Barna politolĂłgus Ă©s egyetemi oktatĂł a 2011-es romĂĄniai nĂ©pszĂĄmlĂĄlĂĄs riasztĂł adataibĂłl indul ki: miközben a tömbben Ă©lƑ magyarsĂĄg demogrĂĄfiai mutatĂłi javulnak vagy stagnĂĄlnak, a szĂłrvĂĄnynak minƑsĂŒlƑ megyĂ©kben a magyarok lĂ©lek- Ă©s arĂĄnyszĂĄma drasztikusan csökken. EzekrƑl a kĂ©rdĂ©sekrƑl nemcsak beszĂ©lni kell. „NemzetstratĂ©giai lĂ©pĂ©sekre van szĂŒksĂ©g – Ă©rvel a tanulmĂĄny szerzƑje –, a szĂĄndĂ©ktĂłl el kellene jutni olyan közpolitikai programok megfogalmazĂĄsĂĄig, amelyek mögött egyrĂ©szt vilĂĄgosan azonosĂ­thatĂł a (kisebbsĂ©gi-nemzeti) közössĂ©gi szerepvĂĄllalĂĄs, mĂĄsrĂ©szt a megvalĂłsulĂĄs feltĂ©telei is biztosĂ­tottak.”

KORUNK 2014/05 - Szekularizmus – vita Ă©s pĂĄrbeszĂ©d
HasznĂĄl vagy ĂĄrt az egyhĂĄzak vilĂĄgi befolyĂĄsa? Milyen szerepet kapjon a vallĂĄs a nyilvĂĄnossĂĄgban? KizĂĄrja vagy igazolja egymĂĄst a hit tekintĂ©lye Ă©s a modern gondolkodĂĄs? Szekularizmus, prĂł Ă©s kontra! VilĂĄgnĂ©zetek harca – vita Ă©s pĂĄrbeszĂ©d a Korunk folyĂłirat mĂĄjusi szĂĄmĂĄban.

KORUNK 2014/04 - Észtek, Lettek, Litvánok
Észtek, lettek, litvĂĄnok: Köztes EurĂłpĂĄnak is nevezik földrĂ©szĂŒnk azon tĂ©rsĂ©gĂ©t, ahol tucatnyi, a nĂ©metekhez Ă©s az oroszokhoz viszonyĂ­tva kis nĂ©p teremtett magĂĄnak hazĂĄt viszontagsĂĄgos törtĂ©nelmi körĂŒlmĂ©nyek között a Nyemen Ă©s Narva folyĂłk között, szĂŒntelenĂŒl Ă©rintkezve-keveredve, a mĂșltban Ă©s a jelenben, a nĂĄluk nagysĂĄgrendekkel nagyobb szlĂĄv nĂ©pekkel (oroszokkal, lengyelekkel), illetve a közelmĂșltig, a 20. szĂĄzad közepĂ©ig, a nĂ©metekkel. Keveset tudunk rĂłluk, jĂłllehet ma mĂĄr egyenrangĂș tĂĄrsai az eurĂłpai nĂ©pek csalĂĄdjĂĄnak, törtĂ©nelmĂŒk alakulĂĄsa, mƱvelƑdĂ©si hagyomĂĄnyaik Ă©s mai irodalmi Ă©letĂŒk megĂ©rdemli, hogy nagyobb figyelemmel tekintsĂŒnk felĂ©jĂŒk.

KORUNK 2013 lapszåmok letöltése
KORUNK 2013 lapszåmok letöltése

KORUNK 2014/03 - Detektívtörténetek
A detektĂ­vtörtĂ©net olyan mƱfaj, amelyik az elmĂșlt Ă©vtizedekben sikerrel kapcsolta össze a kultĂșra kĂŒlönbözƑ rĂ©tegeit: a populĂĄris Ă©s magaskultĂșrĂĄt, az ifjĂșsĂĄgi Ă©s felnƑttkultĂșrĂĄt, az Ă­rott Ă©s audiovizuĂĄlis mĂ©diumokat.

KORUNK 2014/02 - Forma(t)rendek
A Korunk folyĂłirat (alkalmazott) mƱvĂ©szeti lapszĂĄma ez alkalommal a vizualitĂĄs Ă©s a kĂ©pisĂ©g jelenlegi dominĂĄns kulturĂĄlis alakzatait a tömegtermelĂ©s Ă©s a mƱvĂ©szet tömeges fogyasztĂĄsĂĄnak szempontjĂĄbĂłl vizsgĂĄlja. A 21. szĂĄzadi embert körĂŒlvevƑ tĂĄrgyi vilĂĄg, a vĂĄltozĂł kĂ©pi mƱfajok Ă©s a kortĂĄrs design aktuĂĄlis seregszemlĂ©jĂ©nek cĂ©lja reflexiĂłjĂĄban tĂĄmogatni az olvasĂłt az ĂĄltala mĂĄr birtokolt tĂĄrgyak jelentĂ©seit Ă©s Ă©rtĂ©kĂ©t, a rendszeresen fogyasztott kĂ©pi termĂ©keket Ă©s ĂĄltalĂĄban a mindennapok esztĂ©tikumĂĄt illetƑen. Az összeĂĄllĂ­tĂĄsban szereplƑ tanulmĂĄnyok szerzƑi grafikai tervezƑk, mƱvĂ©szettörtĂ©nĂ©szek, esztĂ©tĂĄk, a kortĂĄrs lĂĄtvĂĄny- Ă©s formavilĂĄg tudatos termelƑi Ă©s fogyasztĂłi.