HU  |   RO  
  • : Function split() is deprecated in /services17/webpages/util/k/o/korunk.site.aplus.net/public/modules/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 490.
  • : Function split() is deprecated in /services17/webpages/util/k/o/korunk.site.aplus.net/public/modules/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 490.
  • : Function split() is deprecated in /services17/webpages/util/k/o/korunk.site.aplus.net/public/modules/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 490.
  • : Function split() is deprecated in /services17/webpages/util/k/o/korunk.site.aplus.net/public/modules/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 490.
  • : Function split() is deprecated in /services17/webpages/util/k/o/korunk.site.aplus.net/public/modules/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 490.

KORUNK 2014/10 - DIGITÁLIS ÍRÁSBELISÉG


Digitális írásbeliség a Korunk októberi számában

Mi lesz a szép nyomtatású könyvekkel, az antikváriumok és a könyvesboltok polcain való böngészéssel, a frissen nyomtatott könyvek illatával és egyáltalán a könyv testiségével, ha eltestietlenednek a hagyományos médiumok, és ezzel párhuzamosan átalakul maga a szöveg természete is? Ha a digitális szöveg és a nyomtatott még hosszú ideig együtt fognak élni, mint az jelenleg kinéz, hogyan alakul majd a viszonyuk, és melyikük lesz a dominanciaharc valódi győztese? Egyáltalán hogyan befolyásolja az emberi gondolkodást az olvasás és az írás jelenlegi átalakulása? Ezekre és hasonló kérdésekre keres választ a Korunk folyóirat októberi lapszáma, amely a digitális írásbeliség vizsgálata során újragondoltatja a könyvről és az írásbeliség természetéről alkotott felfogásunkat is. A tartalomból: Ropolyi László: Digitális írásbeliségek; Kerekes Pál – Kiszl Péter: E-book krónika: fejezetek az elektronikus könyv történetéből; Szűts Zoltán: Szingularitás előtt – papír és képernyő között; Ármeán Otília: A tipográfia válasza; Sokk a könyv. Ankét a könyvpiac alakulásáról az illusztrátor grafikusok perspektívájából; Max Blecher prózája, Balázs Imre József, Fellinger Károly és Sebestyén Irén versei; Romsics Ignác tanulmánya az első világháborúról száz év távlatából. A lapszámot Szabó Réka grafikái illusztrálják.
 
KORUNK – KOMP-PRESS új könyvei
KORUNK – KOMP-PRESS új könyvei

KORUNK 2014/09 - (KIS)VÁROSAINK
Erdélyi kisvárosok és a nagyobbak, a székelyföldiek (Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Székelyudvarhely) mellett Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad került a Korunk idei első őszi számának középpontjába. Minthogy pedig átjárhatóvá váltak a határok, és az országhatárok is átjártak fölöttünk, szükségszerűen tágul az a kör, amit a „Városaink” címszó jelent.

KORUNK 2014/08 - HONFOGLALÓ MAGYAROK
A nagy történelmi időtávlat és a viszonylag kevés írásos forrás miatt nehéz pontosan rekonstruálni azt a – magyar történelemben honfoglalásnak nevezett – folyamatot, amely során a magyarság birtokba vette a Kárpát-medencét, jóllehet a történtekkel két, egymástól jelentősen eltérő elmélet is foglalkozik. Hogyan is zajlott a honfoglalás, mik voltak ennek előzményei, hogyan alakult a kalandozások kora, milyen volt a honfoglaló magyarok nyelve, hitvilága-szellemi élete, művészete, milyen eredményeket hoztak a legújabb régészeti kutatások és DNS-vizsgálatok? Ezekre a kérdésekre adnak választ a lapszám tanulmányai.

KORUNK 2014 lapszámok letöltése
KORUNK 2014 lapszámok letöltése

KORUNK 2014/07 - Kamaszkor
A kamaszkorról gondolkodva a testről és a mentális-pszichikai szféráról egyaránt gondolkodnunk kell. Az, ahogyan a kamaszkort ma megélik a tizenévesek, és ahogyan ehhez a társadalom viszonyul, voltaképpen a társadalom önarcképe is.

KORUNK 2014/06 - Szigetek, szórványok, zárványok
Szórványról – másként. Ez az alaphangja a Korunk újabb szórvány-számának. (Az 1989 után megújult folyóirat 1991 novemberében hívta fel először nagyobb nyomatékkal szórványgondjainkra a figyelmet.) Mi indokolja a roppant bonyolult témakör újszerű megközelítését? Bodó Barna politológus és egyetemi oktató a 2011-es romániai népszámlálás riasztó adataiból indul ki: miközben a tömbben élő magyarság demográfiai mutatói javulnak vagy stagnálnak, a szórványnak minősülő megyékben a magyarok lélek- és arányszáma drasztikusan csökken. Ezekről a kérdésekről nemcsak beszélni kell. „Nemzetstratégiai lépésekre van szükség – érvel a tanulmány szerzője –, a szándéktól el kellene jutni olyan közpolitikai programok megfogalmazásáig, amelyek mögött egyrészt világosan azonosítható a (kisebbségi-nemzeti) közösségi szerepvállalás, másrészt a megvalósulás feltételei is biztosítottak.”

KORUNK 2014/05 - Szekularizmus – vita és párbeszéd
Használ vagy árt az egyházak világi befolyása? Milyen szerepet kapjon a vallás a nyilvánosságban? Kizárja vagy igazolja egymást a hit tekintélye és a modern gondolkodás? Szekularizmus, pró és kontra! Világnézetek harca – vita és párbeszéd a Korunk folyóirat májusi számában.

KORUNK 2014/04 - Észtek, Lettek, Litvánok
Észtek, lettek, litvánok: Köztes Európának is nevezik földrészünk azon térségét, ahol tucatnyi, a németekhez és az oroszokhoz viszonyítva kis nép teremtett magának hazát viszontagságos történelmi körülmények között a Nyemen és Narva folyók között, szüntelenül érintkezve-keveredve, a múltban és a jelenben, a náluk nagyságrendekkel nagyobb szláv népekkel (oroszokkal, lengyelekkel), illetve a közelmúltig, a 20. század közepéig, a németekkel. Keveset tudunk róluk, jóllehet ma már egyenrangú társai az európai népek családjának, történelmük alakulása, művelődési hagyományaik és mai irodalmi életük megérdemli, hogy nagyobb figyelemmel tekintsünk feléjük.

KORUNK 2013 lapszámok letöltése
KORUNK 2013 lapszámok letöltése